bantre.com.vn

Lời hay - Ý đẹp

Sưu tầm những câu status buồn về tình yêu
Lượt xem: 352 - 25/07/2017 16:35:10
Cuộc sống này có những lúc bạn gặp phải trạng thái buồn bực không biết bày tỏ cùng ai
Ngày hôm nay tôi sẽ...
Lượt xem: 1049 - 06/02/2015 22:44:11
Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì chưa thể biết trước, hiện tại mới là điều bạn cần trân trọng. Hãy tự nói với mình: "Ngày hôm nay tôi sẽ..."