bantre.com.vn

Kết quả 'au tho'

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khu tập thể có bánh mì kẹp kem
Lượt xem: 330 - 25/05/2017 16:40:34
Nhiều khi trong đầu tôi vẫn tua lại với tốc độ thật nhanh cuốn băng tưởng tượng về hai mươi năm đã trôi qua tại khu tập thể này. Và thật tự nhiên, cuốn băng luôn dừng lại tại mùa Hè năm đó, khi tôi còn nhỏ.