bantre.com.vn

Kết quả 'tin tuong'

Hiểu đúng tâm lý con tuổi teen
Lượt xem: 988 - 31/07/2015 15:19:41
Đôi khi bạn trẻ teen chỉ muốn cha mẹ lắng nghe chứ không cần cha mẹ can thiệp, trẻ có thể bất bình khi thấy cha mẹ đối xử không công bằng giữa các con... nhưng chưa chắc đã tâm sự điều đó với bạn.